Ziņas
‹   Atpakaļ uz sarakstu

Par būvdarbu žurnālu

08.04.2016.

Par būvdarbu žurnālu

Saskaņā ar esošo būvniecības normatīvo regulējumu būvdarbu žurnāla saturs ir noteikts Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi) 5.pielikumā. Atšķirībā no iepriekšējā regulējuma, kad ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2003.gada 24.janvāra rīkojumu Nr.26 tika noteikta būvdarbu žurnāla forma, tagad būvdarbu veicējs pats var izvēlēties sev piemērotāko variantu no tirgū piedāvātajiem būvdarbu žurnāliem lietošanai katrā konkrētajā būvobjektā. Savukārt, izvēloties būvdarbu žurnālu, būvdarbu veicējam ir jāpārliecinās, vai tajā ir iekļautas visas sadaļas atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 5.pielikumā noteiktajām. Tagad Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktas tikai būvdarbu žurnāla pamatsadaļas, bet detalizētu saturu katrs žurnāla izdevējs izstrādā pēc saviem ieskatiem. Līdz šim nav .

Izvērtējot tirgū pieejamos Būvdarbu žurnālus, BŪVĒLOGS projekti SIA kolektīvs ir izveidojis būvdarbu žurnāla projektu, kuru ir iesniedzis novērtēšanai Ekonomikas ministrijai, kas izskatot to, apstiprināja, ka tajā ir iekļautas visas pamatsadaļas, kas noteiktas Vispārīgo būvnoteikumu 5.pielikumā. Vienlaikus Ekonomikas ministrija ir vērsusi Būvdarbu žurnāla projekta autoru uzmanību, ka būvdarbu žurnāla projektā ir atsauces uz vairākiem Latvijas valsts standartiem, piemēram, uz Latvijas valsts standartu LVS EN 12350-1:2009 „Svaiga betona testēšana. 1. daļa: Paraugu ņemšana” un Latvijas valsts standartu LVS EN 12350-2:2009 „Svaiga betona testēšana. 2. daļa: Betona maisījuma konusa nosēduma tests”, kuri nav noteikti būvniecības normatīvajos aktos un nav tulkoti valsts valodā un ņemot vērā normatīvo regulējumu standartizācijas jomā, Ekonomikas ministrijas ieskatā, būvdarbu žurnālā nebūtu jānorāda atsauces uz standartiem, kuri nav noteikti normatīvajos aktos, atstājot būvdarbu veicējam brīvu izvēli atbilstoša standarta piemērošanai katrā konkrētajā gadījumā.

Respektējot Ekonomikas ministrijas pausto viedokli, attiecīgi standarti ir izcelti slīpajā fontā kā brīvprātīgi piemērojamos vienlaikus padarot gan iespēju atsaukties uz tiem, gan izvēloties citus.

Iegādāties Būvdarbu žurnālu ir iespējams iepriekš telefoniski sazinoties pēc adreses Vienības gatve 87B-8, Rīga.

Būvdarbu žurnāla cena ir 15 EUR, iesk. 21%. Pārdošanā sākot no 2015.gada maija.

Ja pērkamo Būvdarbu žurnālu skaits ir 10 un vairāk piegāde ir bezmaksas Rīgā.

Katram, kas iegādājas žurnālu, BŪVĒLOGS projekti SIA sniedz konsultācijas Būvdarbu žurnāla profesionālā aizpildīšanā, vienlaikus norādot uz būtiskām atšķirībām tā saturā, salīdzinot ar citiem tirgū pieejamiem Būvdarbu žurnāliem.