Новости
‹   Atpakaļ uz sarakstu

Par drošības zīmēm

03.09.2017.

Drošības zīmes

Nodrošinoties pret iespējamajām nelaimēm,  kā arī informatīviem nolūkiem,  teju katrā būvobjektā obligāta ir prasība izvietot zīmes. To izvietošanas mērķis pieprasa zīmēm būt loģiskām, viegli saprotamām un veidotām pēc vieniem dizaina principiem, tā, lai nepieciešamības gadījumos šīs zīmes tiktu izmantotas kā vadlīnijas brīdinot, informējot vai evakuējot cilvēkus.

Vienotas sistēmas ieviešanas labā ir izveidoti zīmju regulējošie standarti, kas nosaka un regulē gan zīmju izskatu (saprotamību), gan arī to izvietošanas principus. Daži no šiem standartiem arī tiks apskatīti šajā rakstā!

1. Zīmju tipi

ISO 3864 Grafiskie simboli - Drošības krāsas un drošības zīmes 1.daļa: Dizaina principi drošības zīmēm darba vietās un sabiedriskās vietās.

ISO 3864-1 nosaka noteikumus par krāsu un formu drošības zīmēm un signāliem, lai iekļauto tekstu un apzīmējumus, varētu redzēt nepieciešamajā attālumā un izmērā. Izvēlētās krāsas un formas, kas definētas šajā standartā,ir gan elegantas, gan vienkāršas.

Att. 1.1: Zīmju tipi saskaņā ar ISO 3864-1

Brīdinājuma zīmes sastāv no dzeltena trijstūra ar melnu ārējo joslu, kas satur melnu grafisko simbolu. Šīs zīmes ir paredzētas, lai brīdinātu cilvēkus par apdraudējumiem.

Aizlieguma zīmes sastāv no tipiskās aizlieguma formas (sarkana apļveida josla ar sarkanu slīpsvītru, kas iet no augšējās kreisās malas, līdz apakšējai labajai malai), kas ir virsū melnam grafiskam simbolam.

Rīkojuma zīmes sastāv no zila apļa ar baltu grafisko simbolu. Šīs zīmes ir paredzētas, lai instruētu cilvēkus par darbībām, ko tām ir jāveic, lai izvairītos no bīstamām situācijām.

Pirmās palīdzības un glābšanas papildizeju zīmes sastāv no zaļa taisnstūra ar baltu grafisko simbolu.

Ugunsdrošības zīmes sastāv no sarkanā taisnstūra ar baltu grafisko simbolu, kas ietver standartizētu ISO noteiktu uguns apzīmējumu.

 

Att. 1.2: ISO noteikts uguns apzīmējums

2. Ugunsdzēsības un glābšanas izeju (evakuācijas) zīmes un to pielietojums

ISO 16069 Grafiskie simboli – Glābšanas palīgizeju (evakuācijas) zīmes – 2003

Šis standarts sevī ietver:

  • Virzienu norāžu zīmes
  • Nepārtrauktas orientācijas vadlīnijas
  • Pakāpienu marķējumi
  • Margu marķējumi
  • Marķējumi, kas jāizvieto pa perimetru
  • Marķējumi, kas jānovieto uz durvīm
  • Augsts, vidējs un zems vietu vai šķēršļu izvietojums
  • Luminiscences veiktspējas kritēriji luminiscējošiem materiāliem

Zīmēs ISO 16069 standartā izmanto simbolus no ISO 7010 un zīmju projektēšanas kritērijus no ISO 3864.

           

Ugunsdzēsības

aparāts

 

Ārkārtas palīdzības 

izsaukuma numurs

 

Ugunsgrēka

trauksme

         
                     
Sienas hidrants  

Ugunsdzēsības izeja

 

Ugunsdzēsības līdzekļi

 un aprīkojums

         
   

Evakuācijas izeja

(pa kreisi)

 

Evakuācijas izeja

(pa labi)

 

Virziens uz

evakuācijas

izeju

         
   

Virziens uz

evakuācijas

izeju

 

Pirmās palīdzības

punkts

 

Tālrunis neatlieka-

mās medicīniskās

palīdzības

 izsaukšanai

Att. 2.1: Piemēri no ISO 7010 ugunsdzēsības, pirmās palīdzības un glābšanas izeju zīmes (ugunsdzēsības līdzekļu zīmju nosaukumi doti pēc ISO 7010)

 

Turpinātkustību no šejienes pa labi

(evakuācijas virziena apzīmējums)

     
 

a) Izeja pa labi augšup

b) Turpināt kustību no šejienes pa labi, šķērsojot atklātu zonu

(evakuācijas virziena apzīmējums)
     
 

Turpināt kustību no šejienies pa labi lejup

   

 

 

a) Turpināt kustību no šejienes uz priekšu

(evakuācijas virziena apzīmējums)

b) Turpināt kustību pa šīm durvīm; zīmes izvietojuma gadījumā virs durvīm

(evakuācijas virziena apzīmējums)

c) Turpināt kustību no šejienes uz augšu

(stāva vai līmeņa izmaiņas gadījumā)
   

 

 

Turpināt kustību no šejienes uz leju

(stāva vai līmeņa izmaiņas gadījumā)

    

 

 

Turpināt kustību no šejienes pa kreisi

(evakuācijas virziena apzīmējums)

Att. 2.2: NFPA 170-2006 (Standard for Fire Safety and Emergency Symbols) piemēri kā izmantot “Virziens uz evakuācijas izeju” zīmes.


Att. 2.3: Visu veidu telpu durvju un ugunsdzēsības aparātu atrašanās vietu vispārējs apzīmējuma piemērs.

a (а) - durvju kontūras apzīmējums ar fotoluminiscējošu lenti:

- telpām ar platību līdz 15 m2 lentes platums 25 mm;

- telpām ar platību 15 m2 un vairāk lentes platums 50 mm.

b (б) - durvju mehānisma apzīmējums;

c (в) - ugunsdzēsības aparāta atrašanās vietas apzīmējuma paraugs ar gaismas ekrānu.


Evakuācijas virzienu apzīmējums ir atšķirīgs telpām ar dažādu aprīkojumu un šķēršļu veidiem:

Att. 2.4: Telpu ar vienkāršu plānojumu, kurās nav šķēršļu, pastāvīgu vai pagaidu starpsienu (plauktu), kuru augstums ir 1,5 m un vairāk (izņemot kolonnas), evakuācijas norāžu izvietojuma piemērs.

a (а) - durvju mehānisma apzīmējums;

b (б) - evakuācijas virziena norādes zīme.Att. 2.5: Vispārējās vai plašas nozīmes telpu ar vienkāršu plānojumu, kurās nav šķēršļu, pastāvīgu vai pagaidu starpsienu (plauktu), kuru augstums ir 1,5 m un vairāk (izņemot kolonnas), evakuācijas norāžu izvietojuma piemērs.

a (а) - iekarama evakuācijas virziena norādes zīme;

b (б) - evakuācijas virziena indikators grīdā;

c (в) - šķēršļa (pakāpiena) apzīmējums;

d (г) - bīstamās zonas vai būves konstrukcijas, kuras var apgrūtināt evakuāciju, apzīmējums;

e (д) - zemā izvietojuma evakuācijas virziena norādes zīme;

f (е) - ugunsdzēsības aprīkojuma atrāšanās vietas apzīmējums;

g (ж) - kāpņu pakāpienu apzīmējums;

h (з) - kāpņu margu apzīmējums.


Att. 2.6: Telpu ar sarežģītu sastatņu, vitrinu, iekārtām, kuru augstums ir 1,5 m un vairāk (izņemot kolonnas), evakuācijas norāžu izvietojuma piemērs.

a (а) - sienas evakuācijas virziena norādes zīme;

b (б) - evakuācijas virziena indikators grīdā;

c (в) - iekarama evakuācijas virziena norādes zīme. 

 

Att. 2.7: Durvju, bīstamo elementu, kas traucē evakuāciju, apzīmējuma piemērs .

a (а) - sienas evakuācijas virziena norādes zīme;

b (б) - durvju kontūras apzīmējums ar fotoluminiscējošu lenti:

- telpām ar platību līdz 15 m2 lentes platums 25 mm;

- telpām ar platību 15 m2 un vairāk lentes platums 50 mm.

c (в) - durvju mehānisma apzīmējums;

d (г) - zemā līmenī uz sienām izvietojama evakuāciju norādes līnija ar tajā iekļautu evakuācijas virziena norādi;

e (д) - bīstamās zonas vai būvkonstrukcijas, kas varētu apgrūtināt evakuāciju, apzīmējums.


Att. 2.8: Savietota pamatevakuācijas ceļa, kas paredzēts arī personām ar īpašām vajadzībām, evakuācijas norāžu izvietojuma piemērs.

a  (а) - sienas evakuācijas virziena norādes zīme;

b (б) - zemā līmenī uz sienām izvietojama evakuāciju norādes līnija ar tajā iekļautu evakuācijas virziena norādi;

c (в) - iekarama evakuācijas virziena norādes zīme.

 

  

Att. 2.9: Strupceļu apzīmēšanas piemērs evakuācijas ceļu gaiteņos, tranzīttelpās u.tml .

a (а) - zemā līmenī uz sienām izvietojama evakuāciju norādes līnija ar tajā iekļautu evakuācijas virziena norādi; 

b (б) - strupceļa apzīmējums.

 

Att. 2.10: Telpisks piemērs kā izmantot “Virziens uz evakuācijas izeju” zīmes.

Augšpusē uzstādīta luminiscējoša vai papildus speciāli apgaismota drošības zīme (iekarināta vai citādi piestiprināta telpas augšējā daļā).

Durvju rāmja un roktura indikators.

Evakuācijas virziena norādes zīme acu līmenī.

Vadlīnija ar kustības virziena indikāciju.

No katra evakuācija ceļa punkta jābūt saskatāmai norādei ar virzienu uz tuvāko glābšanas izeju. Attiecīgi, jāliek atbilsošs zīmes izmērs, lai to varētu saskatīt.

a (а) - droša evakuācijas ceļa ģeometrijas apzīmējums ar fotoluminiscējošo lenti.

 

Att. 2.11: Evakuācijas ceļu apzīmējuma piemērs kāpņu telpā.

a (а) - pakāpienu priekšējo horizontālu malu apzīmējums;

b (б) - kāpņu laukuma ģeometrijas un malas apzīmējums;

 

Att. 2.12: Divu evakuācijas ceļu no dažādiem būves līmeņiem apvienošanās varianta apzīmējuma piemērs kāpņu telpā.

a (а) - pakāpienu priekšējo horizontālu malu apzīmējums;

b (б) - kāpņu laukuma sākuma (beigu) apzīmējums pamatlīmenī (stāva līmenī). Tiek rekomendēts apzīmēt ar divām paralēlām fotoluminescējošām līnijām.

 

No katra evakuācija ceļa punkta jābūt saskatāmai norādei ar virzienu uz tuvāko glābšanas izeju. Attiecīgi, jāliek atbilsošs zīmes izmērs, lai to varētu saskatīt.

 

Att. 2.13:

Redzamības distance ugunsdzēsības iekārtu apzīmējumiem (saskaņā ar BS ISO 3864-1: 2011)

Redzamības distance glāpšanas izeju (evakuācijas) zīmēm (saskaņā ar BS 5499-4: 2000)

Saskaņā ar MK Noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 136.punktu ugunsdaizsardzības sistēmu tālvadības iedarbināšanas ierīces (ugunsgrēka trauksmes pogas) nodrošina ar paskaidrojošiem uzrakstiem valsts valoda:

 

Ugunsgrēka trauksmes poga un

tās paskaidrojoša uzraksta paraugs

Saskaņā ar Mk Noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 115.punktu Ugunsdzēsības sūkņa un elektroaizbīdņa manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīci nodrošina ar paskaidrošu uzrakstu:


  

Ugunsdzēsības sūkņa manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces

paskaidrojoša uzraksta paraugs


Rakstu sagatavoja Nikolajs Zaičenko, Klāvs Zībergs