PAKALPOJUMI

Būvprojektu vadība, projektēšana

Mūsu kompānija piedāvā visas inženierrisinājumu daļas sadaļu projektēšanu vai Būvprojekta vadību.

Tehnisko projektu inženierrisinājumu izstrāde:

  • būvkonstrukcijas;
  • ārējā un iekšējā ūdensapgāde;
  • sadzīves kanalizācija;
  • lietus kanalizācija;
  • siltumtīkli;
  • apkure;
  • vēdināšana;
  • ugunsdrošības pasākumu pārskats


Tehnisko projektu Darba organizēšanas projektu izstrāde (DOP).

Tehnisko projektu Ekonomikas daļu izstrāde – apjomu un tāmju sastādīšana.

Tehniskā projekta Inženierrisinājumu daļas Autoruzraudzība.

Nojaukšanas projektu izstrāde.Darbu veikšanas projektu izstrāde (DVP).

Tehnisko risinājumu optimizācija.

Būvju konservācijas projektu izstrāde.Pēcspriegtā (Post Tension) monolīta dzelzsbetona konstrukciju projektēšana.

Hidroizolācijas risinājumu projektēšana – sadarbība ar CEMENTON.

Projektu vadība – ir process, kad kompānija uzņemas visus pienākumus
būvniecības procesa vadības jautājumos, kā arī nododot objektu
ekspluatācijā. Būvniecības procesa vadība var tikt veikta gan projekta
realizācijas sākotnējā stadijā, gan objekta būvniecības laikā.

Mūsu komanda palīdz Pasūtītājam organizēt iepirkumu procedūru,
tai skaitā izstrādā konkursu nolikumus būvuzņēmēja noteikšanai un
projektēšanas uzdevumus projektētāja noteikšanai.

Gipskartona parstrades cehs

Gipskartona parstrades cehs

Kad tika pieņemts lēmums rekonstruēt ģipša vārīšanas cehu, piebūvējot papildus apjomu esošajai ēkai, iekļaujot jauno iekārtu apvienotajā ģipša vārīšanas tehnoloģiskajā procesā mūsu kompānija izstrādāja tehnisko projektu ieceres realizēšanai no arhitektūras līdz metāla konstrukciju detalizācijai.

lasīt vēl...