PAR MUMS

Partneri

betonam.lv - Hidroizolācijas remonts - dažāda veida un tipa konstrukciju gan pēc to materiāla, gan izpildījuma hermetiskuma atjaunošana. Papildus materiāli monolīto ēku un būvju betonēšanas darbos. Pazemes un virszemes ēku daļu hidroizolācijas risinājumi. Monolīto dzelzsbetona konstrukciju hermetiskuma atjaunošanas risinājumi. Deformācijas šuves.