PAR MUMS

Konsultācijas

Mēs palīdzam Būvniecības ierosinātājam gūt optimālos būvniecības ieceres risinājumus pie zināmiem izejas datiem un iespējām. Mēs palīdzam Būvniecības ierosinātājam radīt vēlamo īsākā laikā un pieņemamākā veidā. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes ietvaros mēs sniedzam Būvniecības ierosinātājam izstrādājamo risinājumu realizācijai nepieciešamos finanšu un laika ieguldījumu datus, respektējot tos abus.